domingo, 15 de octubre de 2017

Trabajo cooperativo en 3º ESO

 Para revisar el vocabulario de cursos anteriores en la asignatura de francés, hemos trabajado en cooperativo mediante la estructura "têtes numérotées", así todos nos responsabilizamos de la tarea encomendada ya que luego debemos compartirla con los miembros de nuestro grupo.

lunes, 25 de septiembre de 2017

6. Esquema/Resumo do tema A Península Ibérica na Antigüidade


Esquema do tema A Península Ibérica na Antigüidade

Repasa co esquema
1.  Completa o esquema no teu caderno (pincha no enlace para abrir o esquema)
2.  Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas, e corrixe as que sexan falsas.
a.       Os fenicios e os gregos fundaron colonias na Península para comerciar cos celtas.
b.       Os celtiberos habitaban o litoral mediterráneo.
c.       Numancia era unha importante cidade lusitana.
d.       Os galaicos vivían en aldeas con casas circulares.
e.       Os visigodos derrotaron ós musulmáns na batalla de Guadalete.


3.  Completa as seguintes oracións no teu caderno:
a.       Antes da chegada dos pobos colonizadores, en Andalucía occidental había unha cultura chamada…………………….. . A súa prosperidade baseábase na agricultura, nas …………………………., e no comercio con outros pobos, como os ………………………… .
b.       En tempos do emperador ………………………….., os bizantinos establecéronse na Península e crearon unha provincia á que chamaron ……………………………… . Durante ese mesmo período, os visigodos fundaron un reino con capital en ……………………….


4. Que pobos xermánicos chegaron á Península?

5. Etapas da conquista romana da Península (Eixe cronolóxico)

Etapas conquista romana
4.Coñece mellor os pobos prerromanos

POBOS PRERROMANOS
Paso 1: Para empezar
O noso amigo Hipolitus vive en Complutum, onde vai á escola. Hoxe o profesor Gramaticus estalles explicando a historia de Hispania.
Hipolitus queda abraiado coas historias sobre tradicións, cultos e costumes de pobos coma os iberos, os vascóns e os celtiberos, que habitaron a península antes da chegada dos romanos no século III a. C. Está tan interesado que Gramaticus lle propón que escriba un papiro sobre estes pobos. Hipolitus está entusiasmado e pídeche axuda. Claro que queres colaborar!


Para preparar a redacción de Hipolitus, a clase dividirase en catro grupos; cada un estudará unha zona de pobos prerromanos: os colonizadores da zona do sueste, os pobos do norte, os situados no interior e oeste ou os pobos iberos do sueste peninsular.

Paso 2:  Busca a información
1.- Infórmate sobre os pobos que ocuparon o sueste peninsular antes da chegada dos romanos: gregos, fenicios e cartaxineses (navegantes e comerciantes) e que conviviron durante séculos cos iberos. 
- De onde viña cada pobo? Cando empezaron a chegar á península? Con que obxectivos?
- Que lles achegaron aos pobos que vivían na península?

2.- Explica como era a vida cotiá dos 
iberos. Comenta algún aspecto da súa relixión e tamén como construían as súas casas.

3.- Fai un resumo do xeito de vida dos 
galaicos, ástures, cántabros e vascóns.

4.- Descubre os costumes e a organización política e social dos pobos do interior e oeste peninsular (
celtiberos, lusitanos, vetóns). Sinala quen eran os celtiberos, que é Tartessos e a que se lle chama cultura dos castros.

Paso 3: Redacta o teu papiro

Papiro

 Con esta información, escribe a redacción de Hipolitus. Cada grupo debe falar da vida cotiá do pobo que escolleu, seguindo as pautas das preguntas do paso 2.
Avaliate
Para valorar a túa tarefa, sigue estes pasos:
1. Copia no teu caderno a folla de avaliación.

2. Valora do 1 ao 5 o nivel de dificultade que atopaches nos diferentes pasos. Ten en conta que o 1 non implica ningunha dificultade e o 5 implica moita dificultade.

3. Para rematar, valora o teu traballo do 1 ao 10.
3. A Península Ibérica na Antigüidade (II)

A Península Ibérica na Antigüidade (II)


2. A Península Ibérica na Antigüidade (1)


A Península Ibérica na Antigüidade


Pueblos prerromanos copia.jpg

1. Preguntas tema "A Península Ibérica na Antigüidade.


Contesta no teu caderno:

1.Cita os pobos colonizadores que chegaron á Península Ibérica no I milenio a.C.
2. En que zona da Península se estableceron? Cal foi a motivo principal da súa chegada? Que fundaron?
3. Di cales foron os pobos prerromanos da Península e indica as prinicipais características de cada un deles.
4. Cita as principais manifestacións artísticas dos iberos e dos celtíberos.
5. Que é a cultura castrexa? Explica como eran os castros.
6. Quen se enfrontou nas Guerras Púnicas? Cal foi a causa principal destas guerras?
7. Sinala as etapas da conquista romana da Península. Enumera as provincias nas que se dividía Hispania (Realiza unha liña do tempo seguindo os pasos indicados no enlace)
8. A que chamamos romanización? Cita exemplos do legado romano.
9. Que era a Gallaecia?
10. Que pobos entraron en Hispania tras a caída do Imperio romano?
11. Como entran os visigodos na Península Ibérica? Onde estableceron a súa capital?
12. Sinala as características da monarquía visigoda.